0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl

Wie we als obs meester K.J. Dijkstraschool willen zijn en hoe we (h)erkend willen worden

Algemeen
De meester K.J. Dijkstraschool is een openbare, dynamische dorpsschool met een betrokken, professioneel team met passie voor het beroep en hart voor ieder kind. Onze school bereidt kinderen voor op de toekomst door hen een goed gevulde rugzak mee te geven. Bij ons wordt elk kind (en elke leerkracht) uitgedaagd om zichzelf te worden en zijn/haar talenten te ontwikkelen. Kwaliteit, veiligheid en ambities zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. De meester K.J. Dijkstraschool is een kleine school met diverse voorzieningen (met nabij een gymnastieklokaal en sportveld); in onze omgeving werken we samen met ouders en diverse organisaties om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Pedagogisch klimaat
De meester K.J. Dijkstraschool is een school waar gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat zorgen we ervoor dat ieder kind naar eigen mogelijkheden kan groeien en bloeien. Op de meester K.J. Dijkstraschool voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig. Een gemoedelijke (werk)sfeer, betrokkenheid en ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling vinden we erg belangrijk.

Onderwijs
Op onderwijskundig gebied streven we ernaar dat elk kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. We bieden betekenisvol en boeiend onderwijs, zodat kinderen veel leren en hun talenten leren kennen en deze kunnen ontwikkelen. 
We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen. Een positief zelfbeeld is daarvoor van belang. We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. De basiskennis en -vaardigheden (kerndoelen, taalontwikkeling, goed kunnen lezen en rekenen) vormen het fundament voor de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn nodig om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de samenleving te zijn. We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken is en wat het betekent om voor anderen het verschil te maken, iets voor anderen te betekenen.We willen ons onderwijsaanbod zo actueel mogelijk houden door aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Daarbij streven we eveneens naar voldoende samenhang in de leerstof, onder andere door geïntegreerd te werken. We leren kinderen samenhangen zien binnen de leerstof en tussen de verschillende vakken. Kinderen worden actief betrokken bij hun leerproces en werken vanuit eigenaarschap aan hun eigen ontwikkeling.
Naast kennis vinden we creativiteit een onmisbare schakel. In de huidige complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat onze kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven. Creatief denken en handelen (“out of the box”), flexibel zijn, grenzen verleggen, nieuwe wegen durven en kunnen inslaan, denken in oplossingen, blijven leren vanuit brede interesses zijn daarbij essentieel.

Ouders
We vinden een goede relatie met ouders belangrijk. We willen ouders bij de school betrekken om samen het verschil te maken voor onze kinderen. De ouders zien de meester K.J. Dijkstraschool als een school waar alle kinderen welkom zijn, waar kinderen zich veilig voelen en met plezier naar toe gaan, waar een open cultuur heerst en waar kinderen samen spelen en samen werken.De school maakt daarbij graag gebruik van de talenten van ouders, hun ondernemerschap en zo mogelijk van de bedrijven van ouders, om kinderen kansen te bieden voor het leren. 

Ons team
Op onze school werken professionele leerkrachten, ze zijn gemotiveerd en betrokken. Onze leerkrachten doen ertoe, ze maken het verschil! Ze hebben hoge verwachtingen van kinderen, vertrouwen in mogelijkheden van kinderen, van collega’s en van zichzelf. Ze geven kwalitatief goed les met behulp van het directe instructiemodel, hebben een goede relatie met de kinderen, geven feedback, leren kinderen zaken te verwoorden en werken met uitdagende doelen. Door onze open houding blijven we leren van en met elkaar. Op deze manier weten we de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Vastgesteld: 28 maart 2023