Welkom

De Meester K.J. Dijkstraschool is een dorpsschool voor openbaar onderwijs, gevestigd in het Friese dorpje Elsloo in de gemeente Ooststellingwerf. Op onze school zitten kinderen die onder andere in de volgende regio's woonachtig zijn: Elsloo, Wateren, Zorgvlied en Makkinga.

Tweede muziekles Ooststellingwerf 500 jaar

Vrijdag 19 mei hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 hun tweede workshop muziek gehad. Zie voor foto's het fotoboek.

 

knikkerbanencompetitie in groep 7-8

Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 in groepjes gewerkt aan knikkerbanen. De bedoeling was om de knikker zo lang mogelijk in de baan te houden. We hadden 2x een tussenmeting en daarna was het zover; de echte tijdmeting. Het was een spannende, gezellige middag waarbij goed is samengewerkt!
zie voor meer foto's knikkerbanen competitie in groep 7-8


 

 

Schoolkorfbaltoernooi

Woensdagmiddag 17mei vertrokken zes teams van de Mr. K.J. Dijkstraschool naar het schoolkorfbal toernooi in Appelscha. Onder zomerse weeromstandigheden werd er met veel plezier gekorfbald. Waar we 2 jaar terug geen enkele prijs in de wacht sleepten en vorig jaar 1 beker mee naar school namen,  boekten we ook dit jaar vooruitgang. 2 bekers gingen er mee naar Elsloo. Mr. K.J. Dijkstraschool 2 (groep 7/8) en Mr. K.J. Dijkstraschool 6 (groep 3) mochten een beker in ontvangst nemen. Goed gedaan! 
We hebben met zijn allen genoten van een prachtige korfbalmiddag.  
Voor foto's zie:schoolkorfbaltoernooi

 

De kunstige katten van groep 7-8

Groep 7-8 heeft kunstige katten gemaakt met wasco en Oost-Indische inkt. 
Meer voorbeelden staan in het fotoboekKunstige katten van groep 7-8
 

 

Boerderijbezoek groep 5 en 6

Dinsdag 16 mei zijn we naar de boerderij van Menno geweest. Menno hield zijn spreekbeurt over boeren. Menno gaf de kinderen van groep 5/6 een rondleiding en vertelde over het boerenleven. Het was een levendige en leerzame spreekbeurt Menno, bedankt!