Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt om de drie weken en bevat een verscheidenheid aan informatie, zoals zakelijke mededelingen van team, directie, oudervereniging en medezeggenschapsraad maar ook nieuwe leerlingen en verjaardagen.

Wij versturen de Nieuwsbrief alleen digitaal.