Informatie

Vakanties en vrij dagen schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie                               16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie                                25 december 2021 t/m 9  januari 2022
Voorjaarsvakantie                         19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag en Pasen               15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie                                   23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartvakantie                      26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag                       6 juni 2022
Zomervakantie                              16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Vrije dagen:
Team scholing (Kanjertraining) woensdag 15 september 2021, kinderen 12.00 vrij   
Team scholing woensdag 6 oktober 2021, kinderen 12.00 uur vrij
Team scholing donderdag 25 november 2021, kinderen 12.00 uur vrij
Onderwijs evaluatie dag dinsdag 8 februari 2022
Team scholing woensdag 2 maart 2022, kinderen 12.00 uur vrij
Comprix dag (personeel dag)  woensdag 9 maart 2022
Team scholing dinsdag 5 april 2022, kinderen 12.00 uur vrij
Onderwijs evaluatie dag dinsdag 21 juni 2022
Marge dag vrijdag 15 juli 2022  

De schoolvakanties en vrije dagen zijn met instemming van de medezeggenschapsraad  tot stand gekomen.