Informatie

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020

Zomervakantie                           13 juli 2019                     t/m            25 augustus 2019
Herfstvakantie                            19 oktober 2019             t/m            27 oktober 2019
Kerstvakantie                              21 december 2019        t/m            5 januari 2020
Voorjaarsvakantie                       15 februari 2020            t/m            23 februari 2020
Goede vrijdag en Pasen             10 april 2020                 t/m            13 april 2020
Meivakantie                                 25 april 2020                 t/m           10 mei 2020
Hemelvaartvakantie                    21 mei 2020                   t/m           24 mei 2020
Pinkstervakantie                         31 mei 2020                   t/m           1 juni 2020
Zomervakantie                            4 juli 2020                      t/m           16 augustus 2020

Vrije dagen:
Studiedag zelfstandig werken    24 september 2019
Onderwijs evaluatie dag             27 januari 2020
Comprix dag (personeel dag)     4  maart 2020
Teamscholing Kanjertraining      30 maart 2020, kinderen zijn 12.00 uur vrij!
Onderwijs evaluatie dag             8 juni 2020
Marge dag                                  3 juli 2020