Informatie

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie                            10 oktober 2020             t/m            18 oktober 2020
Kerstvakantie                              19 december 2020        t/m            3 januari 2021
Voorjaarsvakantie                       20 februari 2021            t/m            28 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen             2 april 2021                    t/m             5 april 2021
Koningsdag                                27 april 2021
Meivakantie                                1 mei 2021                     t/m           16 mei 2021
Pinkstervakantie                         23 mei 2021                   t/m           24 mei 2021
Zomervakantie                            9 juli 2021                      t/m           22 augustus 2021

Vrije dagen:
Onderwijs evaluatie dag             24 maart 2021
Onderwijs evaluatie dag             21 juni & 22 juni 2021

De vakantieregeling en vrije dagen zijn met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.