Informatie

Vakanties en vrij dagen schooljaar 2022-2023

Zomervakantie                                                15   juli 2022                      t/m                       28 augustus 2022
Herfstvakantie                                                 15 oktober 2022                t/m                       23 oktober 2022
Kerstvakantie                                                   24 december 2022           t/m                       8 januari 2023
Voorjaarsvakantie                                           25 februari 2023                t/m                       5 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen                                  7 april 2023                       t/m                       10 april 2023
Meivakantie                                                     22 april 2023                      t/m                       7 mei 2023
Hemelvaartvakantie                                        18 mei 2023                       t/m                       19 mei 2023
Pinkstervakantie                                              28 mei 2023                       t/m                       29 mei 2023
Zomervakantie                                                21 juli 2023                         t/m                       3 september 2023

Vrije dagen
Teamscholing                                  donderdag 8 september 2022, vanaf 12.00 uur
Onderwijs evaluatie dag                  dinsdag 14 februari 2023 
Onderwijs evaluatie dag                  dinsdag 27 juni 2023
Marge dag –  Elfstedentocht           vrijdag   21 juli 2023 (laatste schooldag)     

De schoolvakanties en vrije dagen zijn met instemming van de medezeggenschapsraad  tot stand gekomen.