Informatie

Voor- en naschoolse opvang

In Boijl biedt De Kinderkei kinderopvang en buitenschoolse opvang voor diverse leeftijdsgroepen:
van 0 tot 4 jaar, 4 tot 8 jaar en 8 jaar tot eind basisschool-leeftijd. Alle vormen van opvang worden 
vijf dagen in de week aangeboden. 

https://www.dekinderkei.nl/locaties/boijl/