0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl

O.b.s. meester K.J. Dijkstraschool is een dorpsschool (74 leerlingen, 1 febr. 2023).

De leerlingen komen uit Elsloo, Boijl, Zorgvlied, Wateren en Appelscha.

De naam van de school is ontleend aan meester Dijkstra. Deze meester was van 1887 tot 1923 op velerlei gebied een groot stimulator voor Elsloo. Vooral de ontwikkeling van het agrarische platteland en met name de zuivel had zijn grote belangstelling.

Op 1 januari 1975 werd de toenmalige lagere school door een kleinzoon, Pater Dijkstra uit Brazilië, in de “Vesuviusnacht” omgedoopt tot meester K.J. Dijkstraschool.

Het huidige schoolgebouw is gebouwd in 1964.

De school heeft een eigen gymlokaal waar de groepen 1 t/m 8 gebruik van maken.

Er wordt lesgegeven volgens het continurooster. Dit betekent schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur (groep 1 en 2 vrijdagmiddag vrij)
Ook de peuters van “Pippeloentje” hebben een ruimte binnen de school.