0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl

Binnen onze school willen we met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en over een ander leren denken. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en van de leerkrachten.