0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl
  • Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief)
  • G.G.D. Frysl├ón 088-2299444
  • Gebiedsteam Ooststellingwerf 0516-820100
  • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en AMK 0900 - 1231230
  • Veilig thuis Friesland, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Friesland 0800-2000(gratis) 058-2333777, 24/7 bereikbaar
  • Stichting Comprix 0561-691777