Informatie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Musical
Koningsspelen
Laatste schooldag
Afscheid groep 8

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt door de school beheerd en een betaalverzoek geïnd. De directie van de school legt verantwoording af richting de medezeggenschapsraad. 

Daarnaast onderhoudt de activiteitencommissie een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Lid:                          Janet Brandsma, moeder van Julia

Lid:                          Liane Ekhart, moeder van Maeley, Duayne en Bentley

Lid:                          Sonja Kastelein, moeder van Wisse en Teije                  

Lid:                          Mariska Vaandrager, moeder van Mecx