0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Musical
Koningsspelen
Laatste schooldag
Afscheid groep 8

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt door de school beheerd en een betaalverzoek geïnd. De directie van de school legt verantwoording af richting de medezeggenschapsraad. 

Daarnaast onderhoudt de activiteitencommissie een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Lid:Janet Brandsma-Demmink
Lid:Sonja Kastelein
Lid:Jeltsje van 't Klooster
Lid:Mariëlle Koopstra - Bosker
Lid:Sietske de Boer - Aardema