Informatie

Oudervereniging

De Oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Musical
Sportdag
Schoolreisjes
Laatste schooldag
Afscheid groep 8

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt door de Oudervereniging beheerd en via automatische incasso geïnd.
Daarnaast zijn de opbrengsten van Jantje Beton, het inzamelen van batterijen en inktcartridges de inzameling van kleding en schoenen en verlotingen een bron van inkomsten waarmee de ouderbijdrage laag gehouden kan worden. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie, zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven.

Daarnaast onderhoudt de Oudervereniging een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden o.a. nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Oudervereniging heeft zitting voor een periode van 3 jaar.

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Penningmeester:    Helga Goettsch

Lid:                          Liane Ekhart

Lid:                          Sonja Kastelein

Lid:                          Mariska Vaandrager

Lid:                          Vacature