Informatie

Oudervereniging

De Oudervereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Musical
Koningsspelen
Schoolreisjes
Laatste schooldag
Afscheid groep 8

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt door de Oudervereniging beheerd en via automatische incasso geïnd.
Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie, zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven.

Daarnaast onderhoudt de Oudervereniging een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden o.a. nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Oudervereniging heeft zitting voor een periode van 3 jaar.

De oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

Penningmeester:    

Lid:                          Janet Brandsma, moeder van Julia

Lid:                          Liane Ekhart, moeder van Maeley, Duayne en Bentley

Lid:                          Sonja Kastelein, moeder van Wisse en Teije                  

Lid:                          Mariska Vaandrager, moeder van Mecx