Fotoboek - Vogelhuisje timmeren groep 5 t/m 8

Woensdag 8 maart hebben de kinderen van groep 5 t/m 8
vogelnestkastjes gemaakt o.l.v. drie medewerkers van Staatsbosbeheer. Na informatie over vogels zijn de kinderen enthousiast aan de slag gegaan met hamers en spijkers.
De nestkastjes, voor de koolmeesjes, moeten er voor zorgen dat er minder eikenprocessierupsen komen.

 

terug