Fotoboek - Uurtje verkeer

Maandag 7 oktober kregen alle kinderen een "Uurtje verkeer", een uurtje verkeer is een initiatief van Veilig verkeer Nederland. 
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland namen de kinderen mee tijdens theoretische- en praktische verkeerssituaties. 
Groep 1/2 oefende in kleine groepjes het oversteken op de Hoofdweg, met een heus zebrapad. In de groep bij juf Aafje werden diverse verkeersspelletjes gespeeld. 
Groep 3/4 kreeg les over het gordelgebruik in de auto.
Groep 5/6 deed een remwegmeting op het schoolplein en deed een lasergun actie op de Hoofdweg. Automobilisten die zich goed aan de regels hielden kregen een dikke duim!
Groep 7/8 kreeg les over fietsen, wanneer je naar het voortgezet onderwijs gaat (Verkeersles: Van 8 naar 1)

 

terug