Fotoboek - Grote rekendag

Dit jaar voor het eerst organiseerden we een grote rekendag. Een dag waarop volop wordt gerekend. Bewust en vooral ook onbewust. De titel van de Grote Rekendag was ‘Meten, bewegen en construeren’. De dag werd geopend met…. huisnummers?? De kinderen kraakten de code door in een even en oneven rij te gaan staan.  Na de opening gingen de kinderen in de eigen groep aan de slag. In groep 1 en 2 lag de nadruk op het construeren en bewegen. Bij de activiteiten voor groep 3 en 4 lag de nadruk op het verkennen van de getallenwereld. Bij de activiteit voor groep 5 t/m 8 stond het ontwerpen van een vakantiepark centraal. In groep 5 en 6 werden de huisjes ontworpen en in groep 7 en 8 huisjes en een heel park.

 

terug