Fotoboek - Verkeersflits!

Verkeersflits!: verkeersproject voor basisscholen
Verkeersflits is een project van het Regionaal Orgaan verkeersveilig-heid Fryslân (ROF) dat wordt uitgevoerd door VVN, Stichting Bevordering Ver-keerseducatie (SBV), de Fietsersbond, Traffic Skills en Tjinco Leer in het Ver-keer.
Tijdens de verkeersflits kreeg elke groep 2 uur verkeersles van een gastdocent.
Groep 1 en 2 krijgen de les ‘Leer in het verkeer’. Het gebruikte lesmateriaal is gebaseerd op Dick-Bruna illustraties. Kleuters uit groep 1 en 2 oefenen een aantal basisvaardigheden in het verkeer. Oversteken staat hierbij centraal. Zij krij-gen een les in de klas en aanvullend een praktische les op het plein. Groep 3 en groep 4 oefenen op het schoolplein de fietsvaardigheden en krijgen in de klas aanvullende theorie.
Tijdens de fietslessen worden een aantal vaardigheden geoefend: lopen met de fiets, zittend wegfietsen, achterom kijken, hand uitsteken, uitkijken, snelheid minderen, remmen met de voet aan de grond, eenvou-dige slalom en een grote cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen.
In groep 5 en 6 wordt het thema remweg behandeld. De leerlingen mogen de rem-weg inschatten van een auto en mogen zelf meerijden in de auto. Ook de thema’s gor-delgebruik en bagage worden behandeld. Daarnaast wordt de dodehoek behandeld aan de hand van een grote tractor met aan-hanger.
De groepen 7 en 8 behandelen afleiding op de fiets d.m.v. een verkeersspel.
Door het organiseren van de verkeersflits hopen we dat de kinderen zich op een veilige(re) manier door het verkeer zullen bewegen.
 

 

terug