MR en OV

Wat is en doet de GMR?

Naast de MR kent Comprix een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze is in het leven geroepen om te voorkomen dat Comprix met alle medezeggenschapsraden afzonderlijk om tafel moet om nieuwe voorstellen te bespreken. In de GMR zijn alle openbare scholen in Oost- en Weststellingwerf vertegenwoordigd, door of een leerkracht of een ouder.