MR en OV

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met drie leden vertegenwoordigd in de MR. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.