MR en OV

Samenstelling MR

De MR op Mr. K.J. Dijkstraschool bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, die ieder voor een periode van drie jaar zitting hebben. De drie leerkrachten worden gekozen door het onderwijzend personeel en de drie ouders door de ouders van kinderen die op school zitten. Voor onze school nemen we per toerbeurt deel aan de bijeenkomsten van de GMR. De MR van OBS Mr. K.J. Dijkstraschool bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:

Voorzitter:              Dhr. L. Dijk

Secretaris:             Mevr. W. vd Berg

Lid:                       Mevr. A. Kramer

Namens de leerkrachten:

Lid:                       Mevr. W. Bult

Lid:                       Mevr. G. Nijboer

Lid:                       Mevr. K. Verra