MR en OV

Openbaarheid en geheimhouding

De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet. Wanneer een ouder zich niet gehoord voelt door leerkracht of schoolleiding, kan hij/zij daar de MR over inlichten. De kwestie zal vervolgens niet in een openbare vergadering worden besproken, maar in besloten kring.