Mededelingenblad                

Eens per 14 dagen wordt er op de donderdag een mededelingenblad uitgegeven. De jongste leerling uit het gezin, krijgt dit blad mee naar huis. Op het mededelingenblad staan voor u, als ouder, directe en indirecte schoolzaken die voor u van belang zijn.