Agenda                                

November 2017

Dag Activiteit(en)

6

Radio opname, groep 7/8

7

Start Muziek impuls Orkest in de klas, groep 5/6
Start Muziek impuls Rock band, groep 7/8

11

Radio uitzending, groep 7/8

Sint Maarten

13

Zakelijke ouderavond (19:30-21:00)

14

Meet en greet Olivier van de Voort, groep 5 t/m 8

Slotoffensief, groep 8

15

Leerlingenraad

20

De Stellingwarver Schrieversronte, groep 3/4

21

Bezoek muzikant Bas van Domburg, groep 3/4

22

Kennismakingsochtend Stellingwerf College, groep 8
10.00 - 12.00 uur

23

Toneelvoorstelling 't Anker, alle groepen

27

Doe dag Terra College 12.00 - 15.30 uur

Bezoek molenaar, groep 5/6

28

Oudergesprekken, groep 8

Excursie Oold Ark/deWeyert, groep 5/6

< Oktober - November - December >